Stanovená záplavová území


Pro hlavní toky obce Nesovice - Litavu jsou stanovena záplavová území. Pro Hvězdličku ZÚ stanoveno není.

Litava – Nesovice

ID Stanovení Vodoprávní úřad Tok Oblast stanovení ZÚ Poloha na toku Platnost a dokumentace stanovené ZÚ
100000176

kÚ Jihomoravského kraje

č.j. JMK 11373/2006

sp.zn: S-JMK 43001/2005OŽP-Mi

Litava

Nesovice z POVIS

 

v ř.km

0,00 - 51,01

platnost do 16.9.2008

JMK 11373/2006

10000437

kÚ Jihomoravského kraje

č.j. JMK 39810/2008

sp.zn: S-JMK 39810/2008OŽP-Bu

Litava

Nesovice z POVIS

 

v ř.km

0,00 - 51,01

platnost od 16.9.2008

JMK 39810/2008

 

Další ZÚ nejsou pro toky Litava, Hvězdlička krajským úřadem Jihomoravského kraje prozatím stanovena.


Mapa záplavových území v dPP obce