C. Organizační část


Zabezpečení evakuace


Bezpečnost a ochrana života a zdraví osob je hlavní prioritou

V situacích ohrožujících zdraví a životy osob je nutné přistoupit k evakuaci.


Způsob zajištění evakuace

V případě nutnosti řídí evakuaci osob předseda nebo pověřený člen PK obce. Všechny osoby nacházející se v objektech určených k evakuaci jsou povinny uposlechnout jeho pokynů.

Velitel evakuace je povinen se ujistit, že všechny osoby nacházející se v objektu uposlechly pokyn k evakuaci. Evakuační trasa je stanovena od objektu směrem „nahoru" k evakuačnímu středisku.


Evakuační střediska

Jako evakuační střediska slouží určené objekty na katastru obce nebo jiná určená místa mimo katastr vně záplavových území.

Seznam evakuačních míst dPP Nesovice v POVIS

Tabulka Přehledný seznam evakuačních středisek

Evakuační místo Kapacita Stravování Poznámka, adresa Kontaktní osoba telefon poloha
ZŠ Nemotice 50 Ne bývalá škola Helena Kaulfussová 606 249 149 mapa
ZŠ a MŠ Nesovice 50 200 Třídy ZŠ, prostory ZUŠ v budově Mgr. Lenka Košková 603 376 057 mapa
Mateřská škola Snovídky 70 Ne Snovídky 84 Mgr. Petra Švaňhalová  774 735 851 mapa
Obecní dům Snovídky 50 Ne Snovídky 45  Miloslav Masařík   733686376  mapa
Obecní škola Dobročkovice 50 100 Dobročkovice 134 Josef Pištělák 517367120 mapa

Směr a postup evakuace postižených obyvatel obce Nesovice do bezpečí se řídí pokyny velitele evakuace - určeného člena PK.