Povodňová komise obce

Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností ORP Bučovice. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 Vodního zákona).


Stanoviště Povodňové komise: OÚ Nesovice, Nesovice 305, 683 33

Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Nesovice, Nesovice 305

Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Související povodňové komise

jsou uvedeny v kapitole Související povodňové komise – v Úvodní části tohoto dPP

Vlastní hlásnou povodňovou službu organizuje předseda PK – v součinnosti se členy PK obce Nesovice a v součinnosti s HZS / JSDH.


Povodňová komise obce Nesovice odkaz na POVIS

adresa: Obec Nesovice, Nesovice 305, 683 33 Nesovice
telefon/fax: 517 367 218, 517 367 332
e-mail: obec@nesovice.cz; v.reska@seznam.cz
web:   nesovice.cz

Poř.

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

1.

Reška Vítězslav

předseda

OÚ obce Nesovice

724 074 388

2.

Kupka Karel

1. místopředseda

OÚ obce Nesovice

777 768 010

3.

Syřiště Miroslav

2. místopředseda

OÚ obce Nesovice

777 001 058

4.

Machálek František

člen

Nesovice

774 446 006

5.

Mgr. Kupka Michal

člen

Nesovice

608 442 492

6. Knapová Lenka zapisovatelka OÚ obce Nesovice

607 501 996