Povodňová komise obce

Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností ORP Bučovice. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 Vodního zákona).


Stanoviště Povodňové komise: OÚ Nesovice, Nesovice 305, 683 33

Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Nesovice, Nesovice 305

Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Související povodňové komise

jsou uvedeny v kapitole Související povodňové komise – v Úvodní části tohoto dPP

Vlastní hlásnou povodňovou službu organizuje předseda PK – v součinnosti se členy PK obce Nesovice a v součinnosti s HZS / JSDH.


Povodňová komise obce Nesovice odkaz na POVIS

adresa: Obec Nesovice, Nesovice 305, 683 33 Nesovice

telefon/fax: 517 367 218, 517 367 332

e-mail: obec@nesovice.cz; v.reska@seznam.cz

web:   nesovice.cz

Poř.

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

1.

Reška Vítězslav

předseda

OÚ Nesovice, Nesovice 305, 683 33 Nesovice

724 074 388

2.

Svobodová Kateřina, Ing.

1. místopředseda

OÚ Nesovice, Nesovice 305, 683 33 Nesovice

606 078 679

3.

Krištov Jan

2. místopředseda

OÚ Nesovice, Nesovice 305, 683 33 Nesovice

774 256 836

4.

Nezdařil David

člen

Nesovice, Nesovice 305, 683 33 Nesovice

777 887 754

5.

Kupka Michal, Mgr.

člen

Nesovice, Nesovice 305, 683 33 Nesovice

608 442 492

6. Kosíková Markéta zapisovatelka OÚ Nesovice, Nesovice 305, 683 33 Nesovice

606 666 863