A) Přehled inundačních území


1. Řeka Litava

 LB i PB inundace podél celé obce Nesovice ; ř.km 39,5 - 44,0

Pravobřežní inundace řeky Litavy postihuje zástavbu ve středu obce násobené možností povodňového přídatku od Hvězdličky.

Jedná se o zástavbu rodinných domů, infrastruktury obce a taky objektů občanské vybavenosti - prodejna COOP a hřiště obce Nesovice.

Levobřežní inundace Řeky Litavy postihuje taky zástavbu rodinných domů. Koryto potoku zde protéká v těsné blízkosti obytné zástavby, zahrad i komunikace E/50.

2. potok Hvězdlička

LB i PB inundace podél toku v centrální a severní části obce ; ř. km 0,0 – 1,5 km. Hvězdlička může významně povodňově ovlivnit oblast soutoku s Litavou a nad ní svými povodňovými přídatky nebo i samostatně.