Organizace dopravy


Při organizaci dopravy za povodně se předpokládá využití hlavní průjezdní komunikace II/ 50 Brno - Uherské Hradiště s napojením na komunikaci II / 429 .


V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru obce a doprava směrovat a řídit podle pokynů PČR na navrhované objízdné trasy.

Přehled objízdných tras v dPP obce Nesovice v POVIS

Id. Název objízdné trasy Popis objízdné trasy Poloha
1139 OBJ_NES_I U rozlití Litavy na ř.km. 40,56, objízdná trasa místní komunikaci na III/4293 smer Letošov mapa
1140 OBJ_NES_II U rozlivu pravého břeh Hvězdličky, obj. trasa komunikací II / 429, dále směr E I / 50 mapa
1144 OBJ_NES_III U rozlití PB Hvězdličky, ohrožené osoby po pravé straně neprůjezdné komunikace, musí se evakuovat směr E I/50 mapa

 


Přehled dopravních omezení v dPP obce Nesovice v POVIS

Id. Název omezení Popis omezení Vodní tok Poloha [ř.km] Poloha
2973 Uzavření místní silnice - rozlití Hvězdličky Neprůjezdnost místní komunikací u rozlití pravého břehu Hvězdličky Hvězdlička (415710000100) 0.480 mapa
2953 Uzavření místní silnice - rozlití Litavy U rozlití Litavy neprůjezdnost místní komunikaci, úniková trasa směr na silnici I/50 Litava (415600000100) 40.560 mapa

Mapa dopravní situace v Nesovicích s dopravními uzávěrami a objízdnými trasami