Historické povodně


8.3.2005 - Nesovice - jarní povodeň z tání sněhové pokrývky v Chřibech a Litenčické pahorkatině se projevilo nebezpečným vzdutím hladiny v Litavě i Hvězdličce. Místy byly vzpěry mostků a lávek ohrožovány ledochodem a městnáním ledové tříště. Obec bojovala s velkou vodou uvolňováním ledů pomocí bagru a prohlubováním stoků.

srpen 2008 - Místo: obec Nesovice, okres Bučovice

Přívalový průtok: Litava. Došlo k rozvodnění Litavy z důvodu vyšších srážek nad postiženým územím.

25. května 2010 - velká voda z Hvězdličky - postiženo centrum obce, most železničního přejezdu u nádraží ČD, obchod U Pavlíka.

30. května 2010 - velká voda z Litavy i Hvězdličky - postiženo centrum obce - křižovatka, nádraží ČD a jejich okolí, okolí mostu č. 429-004, Nové Zámky - chodník u Rizmanového, cesta k JZD, pokládány pytle s pískem u Kuchtového.

2. červen 2010 - velká voda z Litavy i Hvězdličky - postihla oblast soutoku Hvězdličky s Litavou a centrální část obce. Dosahovala mostovky mostu železničního přejezdu u nádraží ČD a přinášela mnoho naplavenin, které odtok ucpávaly a bylo nutno je odstraňovat a zprůchodňovat bagrem CAT-erpillar. Voda dosahovala k prahům prodejny potravin ENAPO. Pytlovalo se pytli s pískem u Kuchtového pro zabránění průniku velké vody do obydlí a stavení. Voda prudce bourala lávky pro pěší přes Litavu i Hvězdličku. Většina přechodů byla pod vodou a na řadě míst došlo k jejich stržení nebo poškození. Byly zaplaveny pozemky a zahrady rodinných domů. Rovněž byla zatopena technika, automobily a dokonce i parkující autobusy.

místa největších ohrožení: Letošov - u Pištělákového, Nesovice - obchod U Pavlíka, nádraží ČD a okolí křižovatky. Hvězdlička - pytlovaná zábrana u Kuchtového, Nové Zámky - chodník u Rizmanového, okolí JZD.