Řeka Litava (Cézava)

 Délka toku                        58,3 km          

 Plocha povodí                  789,8 km²

Průměrný průtok               1,64 m³/s       

Pramen                             Chřiby  (ve výšce 494 m n.m.)

Nesovice                           41,557 ř.km - soutok s Hvězdličkou ( katastr Nesovice 39,5 ř.km - 44,0 ř.km)

Hydrologické pořadí pro    4-15-03-0380   Litava    ID VT:  415 600 000 100   ID CEVT: 10 100 046

Pramen:                           49°9′25,1″ s. š., 17°16′52,5″ v. d. – 494,61 m n. m. v Chřibech

Ústí:                                  do Svratky v Židlochovicích 49°2′25,5″ s. š., 16°36′55,6″ v. d. – 179,23 m n. m. - která se dále vlévá do Dyje, Moravy a Dunaje.

                               

Průběh toku řeky Litava (Cézava)

Pramení v pohoří Chřiby asi 2,5 km jihozápadně od nejvyšší hory Chřibů Brdo (586,7 m n.m.), jihovýchodně od obce Cetechovice, v katastru obce Chvalnov-Lísky. Teče převážně západním až jihozápadním směrem. Do Svratky ústí v Židlochovicích na jejím říčním kilometru 29,0. Historicky byla hraniční řekou mezi Předlitavskem a Zalitavskem a hrála tehdy významnou roli. Litava (starším názvem Cézava) je moravská řeka tvořící levostranný přítok Svratky. Její původní délka toku byla 65 km. V rámci dlouhodobé revitalizace jejího koryta se v krajině narovnala na délku 58,3 km, její povodí zabírá 789,8 km². Pramení ve Zlínském kraji, na úpatí Chřibů u Cetechovic ve výšce 495 m n. m. Teče nejprve západním směrem a od Slavkova u Brna se točí na jihozápad až k ústí. Její větší levé přítoky jsou Milešovický a Hranečnický potok. Pravé jsou Litavka, Litenčický potok, Hvězdlička, Žlebový potok, Rakovec, Říčka a Dunávka. Do Svratky ústí v Židlochovicích na jejím 29. říčním kilometru v 180 m n. m. V ústí dosahuje průměrného průtoku 1,53 m/3-s. Litava se vlévá do Svratky, následuje Dyje, Morava a Dunaj. Úmořím je Černé moře a Atlantský oceán.

Mezi lety 1912-1930 byla provedena regulace koryta řeky mezi Židlochovicemi a Slavkovem u Brna. Protéká městy a obcemi Brankovice, Nesovice, ORP Bučovice, Slavkov u Brna, Újezd u Brna a Blučina. Podél řeky prochází významná mezinárodní silnice E50 a železniční trať číslo 340 Brno – Uherské Hradiště.

Správcem toku je Povodí Moravy, s.p. - závod Dyje.

Přítoky Litavy

levé – Milešovický potok, Hranečnický potok, Moutnický potok

pravé – Litavka, Litenčický potok, Dobročkovický potok, Hvězdlička (v Nesovicích), Žlebový potok, Rakovec, Říčka a Dunávka.


Potok Hvězdlička

Délka toku                        12,536 km          

Plocha povodí                  37,47 km²

Průměrný průtok               0,4 m³/s       

Pramen                             nad obcí Hvězdlice (mezi Klínem 448 m a Hradiskem 518 m) ve výšce 430 m n.m.

Ústí                                    do říčky Litavy       (ve výšce 305 m n.m.) v Nesovicích zprava na jejím 41,557 ř.km

Hydrologické pořadí pro    4-15-03-0430  (-0420, -0410)     ID VT: 415 710 000 100     ID: 10 197 577                               

Průběh toku Hvězdličky

Pramení mezi Klínem a Hradiskem - nejvyšším vrcholkem západní části Litenčické pahorkatiny nad obcemi Hvězdlička a Stará Hvězdlička ve výšce 395 m n.m.  Správcem vodního toku je dnes Povodí Moravy s.p.. Ústí zprava do Litavy v Nesovicích ve výšce 305 m n.m.). Má vějířovité povodí na svém horním toku, kdy ještě přibírá zprava Pavlovický potok od obce Pavlovice a Starohvězdlický potok zprava od Starých Hvězdlic.


Vodní toky v katastru obce Nesovice - mapa