Hlásné profily a srážkoměrné stanice v dPP obce Nesovice

Rozhodným hlásným profilem pro účely varování obyvatelstva před povodněmi i aktivity povodňové komise obce je hlásný profil.

1. HP B 381 Litava - Brankovice

     GPS: 49°9'12.780"N, 17°8'6.496"E    S-JTSK: -560471.21 -1169351.33

Tento profil je vzdálen 4 říční km východně od centra obce Nesovice a postihuje již součtové stavy a průtoky vod z Litavy a Litenčického potoku. Poskytuje postupovou rychlost a doběhovou dobu eventuální povodňové vlny po řece Litavě – v délce  22 – 33 min (podle rychlosti proudu), tedy relativně krátkou dobu pro aktivaci povodňové komise obce a varování obyvatelstva před povodní. Z analýzy průměrných průtoků vyplývá, že i na tomto území dochází k průtokovým přídatkům z dalších toků pod profilem B v Brankovicích rozhodném pro povodeň v Nesovicích (Hvězdlička, Dobročkovický potok a ostatní levostranné a pravostranné bezejmenné přítoky Litavy)

2.  HP C  Hvězdlička - Uhřice - prozatím nebyl realizován

.

Hlás. profil

Tok

Poloha [ř.km]

Lokalita

Kat

Úsek platnosti SPA

1.SPA stav [cm]

2.SPA stav  [cm]

3.SPA  stav   [cm]

HP B 381

Litava

45.700

Brankovice - Litava

B

Brankovice - Nesovice

130

160

200

HP C

Hvězdlička

- - -

Uhřice, Milonice - Hvězdlička

C

Milonice - Nesovice

--

--

--


Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci v obci Nesovice jsou na webovou aplikaci dPP NES zařazeny

 srážkoměrné stanice zařazené do dPP Nesovice (ve správě měst, obcí, ČHMÚ )

Id.

Název SRS stanice

Obec

CHMU_307428

SRS - Nemochovice

Nemochovice

NEM_SR

 SRS - Nemotice

Nemotice

 


 


Hlásné profily a srážkoměrné stanice Nesovice v POVIS