Hladinoměry

Vodočty kategorie C s automatizovaným přenosem měření

ID hlásného profilu POVIS Kategorie Vodní tok Stav hladiny - graf on-line mapa evidenční list SPA    I. SPA   II. SPA  III.
NES_01 C Hvězdlička

HP C H Nesovice Milonice

Milonice Ev.li HP C H 90 120

150

 Vodočty kategorie B s automatizovaným přenosem měření

ID hlásného profilu          POVIS                                      

Kategorie Vodní     tok   Stav hladiny - graf on line                                           mapa

evidenční list

SPA   I.

SPA  II.

SPA III.

381

B Litava HP B 381 BR - Litava Brankovice ev.li B 381 BR

130

160

200

 

Stávající hlásné profily na Litavě - přehled:

místo říční km plocha povodí průměrný průtok (Qa) stoletá voda (Q100)
Brankovice 45,70 72,13 km² 0,22 m³/s 30,0 m³/s
Křižanovice 13,60 496,42 km² 1,00 m³/s 57,0 m³/s
Hodějice 11,70 512,18 km2 1,30 m2/s 61 m3/s

 

Hladinoměry přiřazené k dPP obce Nesovice v POVIS