Správci vodních toků a vodoprávní úřad


Správci vodních toků

Litava - Povodí Moravy, s. p. - Brno

Hvězdlička - Lesy ČR, s.p.  - Správa Toků - oblast povodí Dyje


Povodí Moravy, s.p. ředitelství podniku, Dřevařská 11, 601 75 Brno

Tel.: 541 637 111, Fax: 541 637 403       www.pmo.cz

technicko-provozní ředitel: MVDr. Václav Gargulák; tel: 541 637 201

útvar VHD (Vodohospodářského dispečinku): Ing. Marek Viskot tel.: 541 637 252, e-mail: viskot@pmo.cz

Nepřetržitá povodňová a havarijní služba - VH Dispečink Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno - tel.: 541 211 737

Přímý výkon správy toků: Povodí Moravy, s. p. - závod Střední Morava,

ředitel závodu: Ing. Pavel Cenek, e-mail: sekretariatzsm@pmo.cz, tel.: 572 532 687, 572 552 716-1

Příslušné provozní středisko – Povodí Moravy, s.p., provoz Koryčany - přehrada, Masarykova 850, 768 05 Koryčany

Vedoucí provozu: Ing. Karel Boukal – tel. 573 376 136, mob. 724 291 985

  • Litava

Lesy České republiky, s. p.

Lesy České republiky, s. p. - správa toků - oblast Povodí Dyje - Brno

Jezuitská 14/13, Brno 602 00, vedoucí Ing. Pavel Hopjan,

Tel: 956 952 210, Fax: 542 513 214 web: www.lesycr.cz; email: ost52@lesycr.cz

  • Hvězdlička

Vodoprávní úřad

Městský úřad Bučovice, odb. Životního prostředí a stavební úřad – úsek Vodoprávní úřad

Jiráskova 502, 685 01 Bučovice

Ing. Věra Veselá, úsek vodoprávního úřadu, tel.: 517 324 451, e-mail: vesela@bucovice.cz


Český hydrometerologický ústav

Na Šabatce 2050/17

143 06 Praha 412-Komořany

ústředna: +420 244 03 1111