Popis správního území obce Nesovice


Obec Nesovice, Nesovice 305, 683 33 Nesovice

Tel: 517 367 218, 517 367 332

web: www.nesovice.cz ; obec@nesovice.cz

 Geografické souřadnice katastru:         50° 36' 55.372" Sš            14° 56' 17.364" Vd

     50° 41' 53.907" Sš            15° 1'   35.007" Vd

Střed obce Nesovice:                             50° 39' 38.000'' Sš            14° 59' 47.000" Vd

Nadmořská výška:                                          248 m n. m.

Výškový systém výškopisných údajů :   Balt po vyrovnání (Balt p.v.).

Rozloha katastrálního území je 1 028 ha

Počet obyvatel obce je 1 170 ve 450 domech, z toho:

  • děti do 14 - ti let                       130
  • ekonomicky aktivní                  790
  • ekonomicky neaktivní              250

Obec Nesovice

je malá zemědělská obec vzdálená 7 km východně od Bučovic, rozléhající se podél středního toku řeky Litavy při ústí Hvězdličky a při státní silnici z Brna do Uherského Hradiště a při železniční trati 340 Brno - Uherské Hradiště - Uherský Brod - Vlárský průsmyk. Leží ve východní části okresu Vyškov a patří do působnosti obce s rozšířenou působností Bučovice. K obci přináleží osada Nové Zámky a od roku 1942 i sousední obec Letošov. Farností Nesovice přináleží do sousedních Milonic.
 
Renesanční Nové Zámky
Se jménem Záviše z Víckova se začíná v 16. století historie Nesovic rozšiřovat o Nové Zámky, které vyrůstají v podhradí nově postaveného zámku. Na návrší nad Litavou a Knihnickým (Kynickým) rybníkem začíná r.1561 Záviš se stavbou zámku. Neu schloss, jak se zámek až do 17.století nazýval, byl stavěn podle plánů neznámého italského stavitele a nebyl nikdy dokončen. Záviš umírá v roce 1569 a nikdo z dalších dědiců a majitelů neměl asi prostředky na dokončení zamýšleného mohutného čtyřkřídlého objektu, ze kterého zůstala zachována jen severní a východní část, takže půdorysně připomíná písmeno L
. Pod zámkem byl vystavěn dvůr s hospodářskými budovami, štěpnicemi, chmelnicemi a pivovar.
 

Zásobování vodou a energiemi:

  • pitná voda – katastrální území je napojeno na vodárenskou soustavu VaK Vyškov – zásobování vodou zajišťuje skupinový vodovod – větev Vyškovská a větev Nesovická.

  • zemní plyn - severním okrajem řešeného území procházejí v souběhu nadřazená vedení VTL plynovodů DN 500, PN 25 ( Brno) a DN 500, PN 40 ( Bučovice). Zemní plyn je do Nesovic dodáván přípojkou DN 100, PN 40 z VTL plynovodu DN 500, PN 25 – Brno. Dodávka je realizována prostřednictvím regulační stanice RS Nesovice.
  • el. energie je dodávána – ČEZ distribuce Česká republika, území je napojeno kmenovými linkami VN 35 kV z TR 110/35

Nesovice