Ohrožené a ohrožující objekty - charakteristika


Území obce a katastru Nesovice jsou ohrožována povodní !

K určení ohrožených objektů se vychází z historických zkušeností obyvatel z povodňových epizod. Na Litavě a nad soutokem s Hvězdličkou jsou stanovena záplavová území.

Povodeň při opuštění koryta toku Litavy zaplavuje především inundační území – stavby a pozemky souběžně se svým tokem. Řeka Litava i Hvězdlička mjí velkou inundační zónu, širokou v některých místech 100 - 200 m. Kritickou je centrální část Nesovic.

Potok Hvězdlička při opuštění koryta zaplavuje rovněž své inundační zóny a zástavbu kolem svého koryta, kritickým místem zástavba podél obou břehů Hvězdličky, a to až po ústí do Litavy v severní částí Nesovic.


Ohrožené a ohrožující objekty v inundačním území

K určení ohrožených objektů se vychází ze stanovených záplavových území na řece Litavě a na Hvězdličce.

OHROŽUJÍCÍ OBJEKTY a DRUHY jejich účinku

Id.

Vodní tok

ř.km OD

ř.km DO

Název                                        

Umístění

Převažující účel budovy

Ohrožení Poloha
1

Hvězdlička (415710000100)

0,05

0,05

Čerpací stanice RS & SYNEK, s.r.o.

pravý břeh

Průmysl

chemické látky - PHM - ropné produkty a maziva mapa
2

Litava (415600000100

.40,48

40,48

J.S.-UNISTOL - schody, dveře, obklady, nábytek

pravý břeh

Kontaminovaná místa a skládky (mimo SEKM)

formaldehyd, hořlaviny I. třídy mapa
3

Litava (111930000100)

4.46

4.6

ČOV

pravý břeh

Čistírna odpadních vod

odpadní látky biologické a chemické povahy mapa

Ohrožené objekty z toku řeky Litava

Povodeň při opuštění koryta toku Litava zaplavuje obytnou zástavbu na pravém
i levém břehu, která je tvořena rodinnými domy i firmami.

Ohrožené objekty - říčka Litava - obec Nesovice

Poř.

Vodní tok

ř.km OD

ř.km DO

Název

Umístění - břeh

Převažující účel budovy

Poloha

1 Hvězdlička (415710000100) 0,56 0,56 Cukrárna U Kapličky* pravý břeh Obytné budovy mapa

2

Litava (415600000100

41,42

41,45

Hřiště Nesovice

pravý břeh

Sportoviště

mapa

3

Hvězdlička (415710000100)

0,45

0,71

Lokalita 10 RD, č.p. 158,171,220,149,87,,28,,29,30,,129

pravý břeh

Obytné budovy

mapa

4

Hvězdlička (415710000100)

4,0

4,6

Lokalita 12 RD, č.p. 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24

pravý břeh

Obytné budovy

mapa

5

Hvězdlička (415710000100)

4,4

4,6

Lokalita 14 RD, č.p. 120,119,96,122,36,38,98,39,40,325,41,43,44

oba břehy

Obytné budovy

mapa

6 Litava (415600000100)  42.3  42.3  Lokalita 2 RD, č.p. 52, 8  levý břeh  Obytné budovy  mapa
7 Litava (415600000100)  40.565 40.565 Lokalita 3 RD, č.p. 107, 109, 115  levý břeh  Obytné budovy  mapa
8 Hvězdlička (415710000100 0,14 0,17 Lokalita 4 RD č.p. 132, 320, 172, 323 pravý břeh Obytné budovy  mapa
9 Litava (415600000100) 41.77 41.77 Lokalita 5 RD, č.p. 235, 243, 236, 231, 245 pravý břeh Obytné budovy mapa
10 Hvězdlička (415710000100 .45 .69 Lokalita 5 RD, č.p. 24, 25, 26, 115, 27 oba břehy Obytné budovy mapa
11 Litava (415600000100 41.027 41.275 Lokalita 6 RD, č.p. 135, 131, 132, 135, 129, 5 levý břeh  Obytné budovy mapa
12 Litava (415600000100) 41.35 41,68 Lokalita 7 RD, č.p. 181, 130, 319, 131, 216, 216, 209  pravý břeh Obytné budovy mapa
13 Hvězdlička (415710000100 0,07 0,07 Obecní úřad Nesovice pravý břeh Administrativní budova mapa
14 Litava (415600000100) 42,25  42,25 RD, č.p. 315  levý břeh  Obytné budovy  mapa
15 Litava (415600000100)  40.654  40.754  Zástavba 3 RD u č.p. 124, 82, 47  levý břeh   Obytné budovy mapa
16 Litava (415600000100)  40.95  40.95  Zástavba 3 RD č.p. 127, 133, 134  levý břeh   Obytné budovy mapa
Ohrožené objekty - řeka Litava - obec Nesovice - právnické osoby

Poř.

Vodní tok

ř.km OD

ř.km DO

Název

Umístění - břeh

Převažující účel budovy

Aktivní zóna

1

Litava (111930000100)

4,7

5,1

Cukrárna U Kapličky*

pravý břeh

Služby

mapa

2

Litava (415600000100)

4,46

4,6

Obecní úřad Nesovice

pravý břeh

Veřejná správa

mapa

3

Litava (111930000100)

5,4

5,6

Čerpací stanice RS & SYNEK, s.r.o.

pravý břeh

Průmysl

mapa

Objekty v inundačním území

OHROŽENÉ a OHROŽUJÍCÍ OBJEKTY v dPP Nesovice v POVIS

Umístění ohrožených objektů v centru Nesovic