Místa omezující odtokové poměry (MOOP)

MOOP se začnou uplatňovat svým negativním vlivem při déletrvajících a vydatných srážkách, zachycení předmětů nebo nánosů - omezením odtoku v místech pylonů mostů, vetknutí a ukotvení lávek, zmenšení průtočného profilu, mají za následek zmenšení kapacity koryta. V kritických stavech přívalu vod mohou způsobit jejich vzdutí a následné rozlití v místě omezení odtoku mimo koryto.

V zimních a jarních měsících jsou ohroženy tvorbou ledových zátarasů, popř. nánosů splaveného materiálu s následným vzdutím hladiny.

OBJEKTY NA TOCÍCH - MÍSTA OMEZUJÍCÍ ODTOKOVÉ POMĚRY obce NESOVICE v POVIS

Objekty na tocích omezující odtokové poměry v Nesovicích

Id.

Vodní tok

Od [ř.km]

Do [ř.km]

Název

Umístění

Popis omezení                          

Poloha

1

Hvězdlička

0,225

0,225

Silniční most přes Hvězdličku č. 429-005

oba břehy

nekapacitní most přes Hvězdličku

mapa

2

Hvězdlička

0,260

0,260

MOOP- most 50-019 přes řeku Litavu

oba břehy

možný rozliv v místě mostu přes vodní tok, nebezpečí nánosu a naplavenin

mapa

3

Hvězdlička

0,451

0,450

MOOP- most přes místní komunikaci

 

možný rozliv v místě mostu přes vodní tok, nebezpečí nánosu a naplavenin

mapa

4 Hvězdlička 0,580 0,580 MOOP most přes vodní tok oba břehy možné naplaveniny a usazeniny pod mostem mapa
5 Litava 40,565 40,565 Lávka přes Litavu oba břehy Možný rozliv v místě lávky přes vodní tok mapa
6 Litava 41,770 41,770 Most č. 429-006 přes Litavu oba břehy Možný rozliv v místě mostu, nebezpečí nánosu a naplavenin mapa
7 Litava 42,040 42,060 MOOP silniční most 50 - 020 oba břehy Možné náplavy pod mostem mapa
8

Litava

42.480 42.480 MOOP- most přes místní komunikaci oba břehy Možný rozliv v místě mostu přes vodní tok, nebezpečí nánosů a naplavenin mapa
9 Litava 42.650 42.650 MOOP- most přes místní komunikaci   Možný rozliv v místě mostu přes vodní tok, nebezpečí nánosů a naplavenin mapa
10 nepojmenovaný (415700000600) 0.097 0.097 MOOP- zatrubnění bezejmenného přítoku pod silnicí oba břehy možné náplavy a nánosy v místě zatrubnění vodního toku mapa

 


Popis a poloha míst omezujících odtokové poměry v katastru obce Nesovice

Mapa míst omezujících odtokové poměry v katastru obce Nesovice