Místa ohrožená bleskovou povodní

Na katastru obce Nesovice se vyskytují místa ohrožená povodní z přívalových srážek - bleskovou povodní

Přehled míst ohrožených bleskovou povodní v POVIS

Na základě zkušeností z historických povodní byla určena tato místa ohrožovaná bleskovou povodní z přívalových srážek, kdy voda stéká po povrchu a ohrožuje zástavbu mimo vlastní koryta toků.

Poř Název Popis                                                         Směr/azimut Poloha    
1 Kopce Lokalita ohrožená bleskovou povodní SSZ mapa
2 Kotáry Lokalita ohr. bleskovou povodní, i splachem ornice SSV mapa
3 Letošov Lokalita ohrožená bleskovou povodní, terénní zářez SZ mapa
4 Lokalita Za letošovskou cihelnou Lokalita ohrožená bleskovou povodní i splachem ornice S mapa
5 Lokalita Za letošovskou cihelnou Lokalita ohrožená bleskovou povodní i splachem ornice SZ mapa
6 Louky u hradu Lokalita ohrožená bleskovou povodní, terénní zářez JJV mapa
7 Nivky Lokalita ohr. bleskovou povodní, i splachem ornice VJV mapa
8 Pod zámkem Lokalita ohr. bleskovou povodní, terénní zářez VJV mapa

Popis a poloha míst ohrožených bleskovou povodní


Přehledová mapa míst ohrožených bleskovou povodní mimo vodní toky